QR-code of this News

واژه گزینی معادل پارسی برای کیو آر کد


از جمله اقدامات تارنمای qr-code.ir که همزمان (و مقدم) با گسترش علمی – آموزشی – خدماتی، در جهت فرهنگی صورت گرفت گزینش واژه بومی برای "کیو آر بارکد"  یا "QR-Code" (Quick Response Barcode) بود.


در ابتدای ماه های تأسیس سایت واژه "نمایه پاسخ سریع" به صورت موقت انتخاب و پس از مطالعات و بررسی های نهایی واژه رمزینه پاسخ سریع در اولین سالگرد تأسیس سایت به صورت رسمی برای کیو آر بارکد انتخاب و به کاربران معرفی گردید.
از آنجا که این در زمان تاسیس وب سایت استفاده از این رمزینه ها در کشور ما هنوز چندان مرسوم نشده بود باعث گردید که واژه "رمزینه پاسخ سریع" به خوبی بین کابران ایرانی جا افتاده و مرسوم شود.


برخی بازتاب های این واژه گزینی:
1- استفاده از واژه "رمزینه پاسخ سریع" به جای "کیو آر کد" در برنامه های تلویزیونی.
2- استفاده از واژه "رمزینه پاسخ سریع" به جای" کیو آر کد" در روزنامه ها و نشریات مختلف.
3- استفاده از واژه "رمزینه پاسخ سریع" به جای "کیو آر کد" در فضای وب و سایت ها.
4- استفاده از واژه "رمزینه پاسخ سریع" به جای "کیو آر کد" در تبلیغات در مکان های مختلف.


با امید به اینکه ارائه این خدمات توسط سرویس رمزینه پاسخ سریع ایران موجبات رفع نیاز های کاربران ایرانی را فراهم آورده باشد.


رمزینه پاسخ سریع

 آشنایی با تیم ابداع کننده رمزینه پاسخ سریع (QR-Code)  (1396/04/5)
 آغاز ششمین سال رمزنیه پاسخ سریع!  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط سرویس API سایت از مرز 40 میلیون گذشت...  (1395/08/28)
 ارتقاء بخش سفارشات سایت  (1395/05/10)

 مشاهده تمام خبر های سایت
پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.