QR-code of this News

تغییرات در بخش تولید رمزینه سایت و افزایش کارایی


در جهت استفاده بهتر کاربران از امکانات سایت، تغییراتی در بخش تولید رمزینه سایت و به شرح زیر انجام گرفت:


- در بخش تولید رمزینه پاسخ سریع "اطلاعات تماس" ردیف های "نمابر (فکس)" و "یادداشت"، تحت استاندارد RFC 2426 به این مجموعه افزوده و بدین ترتیب موجب افزایش کارایی این بخش از تولید رمزینه گردید.


- در بخش تولید رمزینه "اطلاعات تماس یا VCard" و "اطلاعات شخصی یا MeCard"، طی تغییرات استاندارد برنامه نویسی، یکپارچه سازی محتوایی انجام گرفت که موجب بهینه سازی برای حروف غیر لاتین بخصوص زبان فارسی، در جهت استفاده بهتر کاربران ایرانی خواهد بود.


رمزینه پاسخ سریع

 آشنایی با تیم ابداع کننده رمزینه پاسخ سریع (QR-Code)  (1396/04/5)
 آغاز ششمین سال رمزنیه پاسخ سریع!  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط سرویس API سایت از مرز 40 میلیون گذشت...  (1395/08/28)
 ارتقاء بخش سفارشات سایت  (1395/05/10)

 مشاهده تمام خبر های سایت
پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.