QR-code of this News

تولید رمزینه برای اطلاعات شخصی به سایت افزوده شد


امکان تولید رمزینه پاسخ سریع اطلاعات شخصی یا MeCard (کارت شخصی)، به مجموعه امکانات تولید رمزینه اضافه شد.

بدین ترتیب تعداد نوع های رمزینه قابل تولید توسط کاربران به 9 نوع استاندارد، افزایش یافت.


از جمله تفاوت های این نوع رمزینه با "اطلاعات تماس یا VCard" شخصی و محدودتر بودن این نوع از زمینه می توان نام برد. البته این نوع رمزینه کاربرد های جالب زیادی از جمله استفاده در پروفایل های شخصی و رزومه (CV) دارد.

 

لازم به ذکر است که در این نوع رمزینه هیچ الزامی جهت وارد کردن یک فیلد خاص وجود نداشته و با وارد کردن تنها یک فیلد دلخواه، رمزینه قابل تولید خواهد بود.


رمزینه پاسخ سریع

 آشنایی با تیم ابداع کننده رمزینه پاسخ سریع (QR-Code)  (1396/04/5)
 آغاز ششمین سال رمزنیه پاسخ سریع!  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط کاربران از مرز 850 هزار گذشت  (1395/08/28)
 تعداد رمزینه های تولید شده توسط سرویس API سایت از مرز 40 میلیون گذشت...  (1395/08/28)
 ارتقاء بخش سفارشات سایت  (1395/05/10)

 مشاهده تمام خبر های سایت
پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.