QR-code of this page

سرویس بارکدخوان آنلاین - Online Barcode Reader


با استفاده از این سرویس انواع رمزینه ها (بارکدها) از جمله رمزینه های پاسخ سریع را به صورت آنلاین رمز گشایی کرده و محتوای آنها را بخوانید.

رمزینه خوان آنلاین برای اولین بار، هدیه سرویس رمزینه پاسخ سریع ایرانجهت استفاده از این سرویس به دو صورت می توانید عمل کنید:
- حالت اول: یک رمزینه از هر نوعی در وب می یابید، در صورت امکان آدرس اینترنتی آنرا استخراج کرده و در فرم زیر وارد کنید.
- حالت دوم: تصویر یک رمزینه را روی رایانه خود از قبل ذخیره دارید، بنابراین آنرا از طریق فرم زیر فراخوانی کرده و محتویات آن را مشاهده نمایید.

توجه نمایید در هر دو حالت، تصویر رمزینه (بارکد) مورد نظر می بایست واضح بوده و همراه با تصاویر دیگر نباشد. (پشتیبانی توسط پروژه Zxing)

روش اول:

آدرس اینترنتی یک رمزینه را وارد کرده و آن را رمز گشایی کنید. مثال:

http://qr-code.ir/mybarcode.png
و یا
http://qr-code.ir/qr-code?s=5&e=M&d=http://smsm.ir
  روش دوم:

یک رمزینه را که روی رایانه خود ذخیره دارید، فراخوانی کرده و آن را رمز گشایی کنید.

 

 

 

 

منبع: Zxing Project

پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.