سفارش تولید رمزینه پاسخ سریع اختصاصیبا سرویس جدید وب سایت رمزینه پاسخ سریع، شما می توانید برای اولین بار در ایران رمزینه پاسخ سریع خود را مطابق کار و تجارت خود سفارش دهید.

نکات قابل توجه:
این رمزینه ها مطابق استاندارد های مربوطه تولید شده و کاملا قابل خواندن هستند، لذا صرفاً شامل کار گرافیکی نمی باشند.
جهت سفارش این رمزینه ها، تنها محتواهای با حجم کم شامل: آدرس وب یا تلفن یا ایمیل پذیرفته می شود، در این خصوص می توانید با شماره ذکر شده در پایین تماس حاصل نموده و راهنمایی کسب نمایید.
رمزینه ایجاد شده کاملاً استاندارد و با قابلیت چاپ (به جز Order 3) تحویل می شود، اما با توجه به اینکه هنگام چاپ موارد مهمی از جمله کیفیت چاپ نوع کاغذ و تغییر اندازه ممکن است باعث کاهش قدرت خواندن رمزینه شود، لذا این سایت مسئولیتی در این زمینه ندارد.


نمونه کارها جهت Order 1 حرفه ای و نوین  
Qr-code Telegram Qr-code Google+ Qr-code Facebook Qr-code Instagram
نمونه کارها جهت Order 2 خاص باشید  
Qr-code Visual logo Qr-code Visual logo Qr-code Visual logo Qr-code Visual logo
نمونه کارها جهت Order 3 متفاوت بنگرید  
Qr-code smiley GIF Qr-code smiley GIF Qr-code scan-me GIF Qr-code GIFQr-code with background Qr-code with background Qr-code with background Qr-code with background Qr-code with background Qr-code with background
پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.