QR-Code.ir Telegram Channel

ارتباط با ماایمیل:
کانال تلگرام: QRbarcode
نظرات خود را می توانید با استفاده از فرم تماس زیر برای ما ارسال کنید:www.QR-Code.ir


سفارش تولید رمزینه منقش

پشتیبانی بارکد های QR از زبان پارسی:
زبان پارسی به طور کامل توسط رمزینه های پاسخ سریع (Qr-Code) پشتیبانی شده و به راحتی قابل رمز گذاری می باشد.
در وب سایت ما یکی از اهداف اصلی، بومی سازی رمزینه پاسخ سریع برای پارسی و تولید نرم افزار های بارکد خوان استاندارد در آینده است.